BYV29FX-600,127 DIODE RECT UFAST 600V TO-220F BYV29FX-600 BYV29 29F 5PCS

BYV29FX-600,127 DIODE RECT UFAST 600V TO-220F BYV29FX-600 BYV29 29F 5PCS